Log ind

Danmarks Ambassadør i Rusland

#

Tirsdag d. 20. september åbnede Det Krigsvidenskabelige Selskab dørene til endnu et arrangement i Forsvarsakademiets auditorie. Danmarks forhenværende ambassadør i Rusland, Carsten Søndergaard, var blevet inviteret til at gøre de fremmødte klogere på de komplekse forhold ved russisk indenrigs- og udenrigspolitik og til at give en status på nogle af de centrale forhold ved krigen i Ukraine. Søndergaard opstillede følgende hovedpointer:

Den politiske magt i Rusland er koncentreret omkring en mindre klikke af mennesker fra det russiske sikkerhedsapparat, hvis formål er bevare og overlevere det nuværende politiske system til næste generation. Magten udøves vertikalt med præsident Putin øverst og et ministerråd under ham, hvorfra alle politiske beslutninger starter og ender. Krigen imod Ukraine har ifølge Søndergaard haft stor betydning for landets indenrigspolitiske situation. 419.00 russere og herunder landets kloge hoveder har forladt landet og næsten ingen vestlige forretningsfolk er tilbage. De økonomiske sanktioner fra Vesten virker og tilliden til Rusland er så lav, at der utvivlsomt vil være meget langsigtede konsekvenser for russisk økonomi.

Ifølge Søndergaard er der en række forhold ved det nuværende Rusland, som er vigtige at slå fast, hvis vi skal forstå bevæggrundene for krigen i Ukraine. Først og fremmest ligger der en dyb imperial tankegang om, at Rusland skal genvinde kontrol med de områder, man mistede efter Sovjetunionens fald. Dernæst handler det for Putin og hans klikke om at skabe en ny verdensorden, hvor magt er ret. En stormagt har ret til at have en interessesfære og agere inden for denne. Konkret mener Søndergaard, at Ruslands konkrete mål for den kommende fase af krigen bliver at få hele Sortehavskysten under kontrol. Dette mål har aktuelt lange udsigter og Søndergaard mener også, at vi er på vej ind i en langvarig krig. Ifølge Søndergaard er der tre faktorer, som kan påvirke forløbet i fremtiden. 1) Forandringer i Ruslands indenrigspolitiske situation 2) Vestens evne til at bistå Ukraine 3) Det overraskende og uforudsigelige, som altid vil dukke op i en langvarig konflikt. Søndergaard peger selv på en eskalering af konflikten som den næste fase og mener at Rusland vil forsøge at sprede konflikten geografisk til andre steder, såsom Moldova og Georgien. Derudover vil Rusland i højere grad en tidligere bruge deres kernevåben som trusselsstrategi. Vi er således ifølge Søndergaard langt fra enden på konflikten i Ukraine og Vesten står overfor mange svære beslutninger i fremtiden.

Konkret må Vestens ledere forstå, at Europæisk sikkerhedspolitik i fremtiden sker udenom Rusland og at drømmen om et harmonisk forhold til landet er død på kort og lang sigt. Rusland har en udenrigspolitisk kultur, der gør, at man kun ser på verden ud fra magtpolitiske briller, hvorfor den eneste rigtige strategi fra Vesten er at fortsætte den militære afskrækkelse overfor landet i øst. Rusland er ifølge Søndergaard et europæisk land, men ikke vestligt og denne skildring er helt central, når vi skal forstå Putin regimets indenrigs- og udenrigspolitiske ambitioner.

Efter Søndergaards oplæg afrundede en spændende spørgerunde dagens arrangement, hvor mange interesserede medlemmer kom med interessante iagttagelser og gode spørgsmål. I skal alle have tak for at biddrage til en oplysende aften.