Log ind

Danmarks ambassadør i Tyrkiet

#

Tirsdag d. 16. august åbnede Det Krigsvidenskabelige Selskab i samarbejde med Det Udenrigspolitiske Selskab dørene til det første arrangement efter sommerpausen. Danmarks ambassadør i Tyrkiet, Danny Annan, var blevet inviteret for at gøre de fremmødte klogere på de komplekse forhold i tyrkisk politik. Dette må siges at have lykkedes, og Annan opstillede følgende hovedpointer:

Præsident Erdogan står ifølge Annan i en svær situation, fordi den negative økonomiske udvikling i landet har betydet, at oppositionen nærmer sig et flertal i parlamentet, der potentielt kan vælte ham ved næste valg. Det kommende valg i 2023 er derfor en afgørende nøgle for at forstå, hvorfor Erdogan og Tyrkiet gør, som de gør. Indenrigspolitisk bliver det afgørende, om Erdogan lykkes med at få stabiliseret den økonomiske situation og løst udfordringerne ved migrationsspørgsmålet, som de 4,3 millioner flygtninge (primært fra Syrien) har medført.

Udenrigspolitisk handler det for Tyrkiet ifølge Annan udelukkende om egen interessevaretagelse, hvilken i Annans optik kan reduceres præsidentens interesser. Overfor EU handler det om at sikre egne økonomiske interesser, og det nyeste ønske om en opdatering af toldunionen er et klart eksempel herpå. Anderledes forholder det sig i spørgsmålet om kurderne, hvor Erdogans klare mål er at eliminere enhver form for kurdisk autonomi i eksempelvis Irak og Syrien. Således har Erdogan stadig sine ”gode” grunde til at involvere sig i konflikten i Syrien, og ifølge Annan er det ikke usandsynligt, at Tyrkiet vil forsøge at løse flygtningeproblematikken gennem diplomatisk samarbejde med Assad i fremtiden. I dette og andre regionale spørgsmål spiller Rusland en stor rolle. Ifølge Annan ser man et Tyrkiet, der spiller på to heste. På den ene side følger landet NATO-alliancens fordømmelse af Ruslands krænkelse af ukrainsk suverænitet, samtidig med at landet tager skridt mod tættere samarbejde med Rusland i industrien og transport-, landbrugs-, og finanssektorerne. Danmark og resten af Vesten bør derfor ifølge Annan holde tæt øje med denne flirten og huske på, at Tyrkiet og Erdogan er utilregnelige samarbejdspartnere i international politik.

Efter Annans oplæg afrundede en spændende spørgerunde med Charlotte Flindt Pedersen som ordstyrer dagens arrangement, hvor mange interesserede medlemmer fra begge selskaber kom med interessante iagttagelser og gode spørgsmål. I skal alle have tak for at biddrage til en oplysende eftermiddag.

Næste arrangement er d. 20. september, hvor DKVS endnu engang åbner op til auditoriet, når vi får besøg af Carsten Søndergaard, Danmarks ambassadør i Moskva. Mere information og tilmelding findes her: Oplæg ved Danmarks ambassadør i Rusland