Log ind

De tyske Tab

#

„Times“ opgør efter de officielle tyske Tabslister de i disse indtil Slutningen af Januar 1916 rapporterede Tab — exelusive Tabene paa Søen og i Kolonierne — til 4,087,692 Mand.