Log ind

Følg mig – ledelse fra fronten

#

Forfatter:  Kim Kristensen

Forlag: Politikens Forlag

Diverse: 208 sider
Pris: 165,- kroner 

Anmelder: Svend Winther

Fokus i bogen er især på det personlige lederskab og læner sig over mod konceptet High performance development, som har været et meget brugt tema, internationalt i en årrække i forskellige versioner. I dag ses det indgå i ydelsespaletten på de fleste business schools på området ledelse. Forfatteren kalder sin version for ”Toppræstation”.

Hvis man vil ”toppræstere”, anbefales her 8 punkter i en slags ’fitnessprogram’, man bør følge for at nå toppræstationsniveauet. Sidst i bogen præsenteres en række kendte forfattere og klassikere som vidnesbyrd om ledelse, organisation, filosofi mm. Disse bøger og deres forfattere får behørigt rosende kommentarer med på vejen.

8-punkts-programmet er: ”1. Gå forrest”, ”2. Skab den unikke strategi”, ”3. Træn som du kæmper”, ”4. Sæt drømmeholdet”, ”5. Skab korpsånd”, ”6. Stol på din intuition”, ”7. Elsk dine medarbejdere” og ”8. Vær dig selv”. Forfatteren bestræber sig på at provokere flere steder i bogen ved at sige, at valg af dette program kræver ”mod”, og spørger i denne ånd læseren, om man har det?

Programmet er en blanding af ”gyldne regler” for ledelse (punkt 1, 3, 6, 7 og 8) og organisationskriterier (2, 4, og 5).  Det anbefales, at lederen bør rette sin stil og person til efter punkterne: ”1. Gå forrest”, ”3.   Træn som du kæmper”, ”6. Stol på din intuition”, ”7. Elsk dine medarbejdere”, og ”8. Vær dig selv”.

Strukturen afføder umiddelbart reaktionen, at det kan man jo ikke være uenig i, samt at det grænser sig til det banale. Dog nåede undertegnede læser ikke denne følelse. Det, der modvirkede det, var først og fremmest, at man i fortællingen konstant mindes om, at der er tale om personlige erfaringer, høstet fra især krig.

De mere organisatoriske anvisninger, dvs. punkterne ”2. Skab den unikke strategi”, ”4. Sæt drømmeholdet og ”5.Skab korpsånd”, virker som velovervejede og praktiske vejledninger til, hvordan man opnår den anbefalede organisatoriske tilstand og strategi. Disse punkter er interessante og vanskeligt afviselige og meget anerkendte. Særligt afsnittet om den nødvendige strategi kunne man have ønsket sig havde indeholdt lidt mere information om, hvad ambitionerne for opgaven var konkret, og hvad opnåedes konkret. Nu da der var tale om succes!

Bogen er stilmæssigt lige på og hårdt. I starten får man et indtryk af, at den er lidt overfladisk med sin snakkende stil, store typer, store linjeafstand og tekstbokse med pointen fremhævet endnu engang med fed skrift.  Det måske overfladiske indtryk forsvinder dog undervejs i takt med, at kapitlerne bliver tungere og mere detaljerede. Særligt de sidste kapitler har gode eksempler. Særligt er eksemplerne om intuitionens betydning flere steder i bogen og afsnittet om intuitiv ledelse interessante. Her er læseren med i situationer, hvor forfatteren træffer beslutninger, som viser sig rigtige, men hvor saglige informationer og råd pegede i modsat retning inden beslutning skulle træffes. Denne læser er både imponeret, mystificeret, næsten skræmt over, at forfatteren som chef turde træffe disse beslutninger på det foreliggende grundlag.

Samlet opleves bogen som en forfriskende og troværdig fortælling, om hvad grundlæggende principper for godt lederskab er, genereret respektindgydende fra erfaringer med ledelse i krigssituationer. Det, at det er en beskrivelse fra en krigssituation, er det, der skaber en særlig ’kant’ i bogen.  Det, at forfatteren undervejs i bogen flere gange nævner tidligere chefers og kollegaers positive indvirkning på forfatterens udvikling i forhold til konkrete situationer, forekommer dog overflødigt.

Bogen er et godt eksempel på litteratur om ledelse for forretningsrejsende, som har travlt, en hurtigt læst bog om ledelse med en særlig kant. På grund af den særlige kant anser denne læser også bogen for meget interessant for den almindelige læser af litteratur om ledelse, både civile og i nogen grad også militære.  Det, at bogen har fået ledelsesprisen i 2015 skal formentligt ses især i dens vurderede relevans og appel til danske ledere generelt, gennem sin cocktail af almene lederskabsprincipper, præsenteret med praktiske eksempler fra en kendt og vedkommende krig i en forfriskende og troværdig stil.