Log ind

Frederik i Flåden - Kronprins, Konge og Søofficer

#

Titel: Frederik i flåden. Kronprins, konge og søofficer.

Forfattere: Rasmus Dahlberg, Søren Nørby og Jakob Seerup.

Forlag: Gads Forlag.

Udgivelsesdato: 21. september 2021.

Antal sider: 200 sider rigt illustreret.

Vejl. pris: kr. 299,95.

Rating: 3.

Anmelder: Poul Grooss.

Denne anmeldelse er ligeledes udgivet i Marinehistorisk Tidsskrift, 2021.

I anledning af 100-året for daværende kronprins Frederiks udnævnelse til søofficer den 20. september 1921 har de tre forfattere udgivet denne flotte bog. Der er utrolig mange billeder, heraf mange private, som er stillet til rådighed af Hendes Majestæt Dronningen.

Bogen er lavet med nogle gode og relativt korte forklarende tekster, som sætter læseren i stand til at forstå de forskellige situationer. Desuden er der ved hvert billede en forklarende tekst med personnavne, datoer og lignende.

Forfatterne nævner i forordet, at de ”har haft kongehusets righoldige samling af private og officielle fotografier til rådighed. Vi takker Hendes Majestæt Dronningen, der med stor entusiasme har delt sine minder og sin viden om kongens liv som sømand med os ved et interview om bord på kongeskibet Dannebrog”.  (s. 8)

Som det meget tydeligt fremgår af såvel bogens tekst som af samtalen med Hendes Majestæt Dronningen, så har Kong Frederik den Niendes tjeneste i søværnet betydet utrolig meget for ham. Uddannelsen på Kadetskolen i Gernersgade var usædvanlig for en kronprins. En uddannelse til officer i Den Kongelige Livgarde havde været mere naturlig, og så ville han have fulgt i sin fars fodspor. Han ville dog noget helt andet, og hans glæde ved tjenesten i søværnet varede livet igennem. Han var stolt af sin profession, og som det fremgår af bogens tekst og billeder, så kunne han selv sejle Dannebrog og undertiden selv lægge skibet til kaj ved de mange besøg i provinshavnene. Han havde lært betydningen af gode, interne forhold i en skibsbesætning. Hans kammerater og kolleger fra tjenesten holdt han kontakt med livet igennem.

Læseren kan, i bogens begyndelse, følge den unge prins i matrostøj, men ret hurtigt finder chefen for Dannebrog ud af, at der bliver bedre styr på de to prinser, hvis de bliver indrulleret i besætningen.

Fra kadettiden er der gode fotos, og her indledes et livslangt venskab med den lidt ældre søofficer Aage Helgesen Vedel. Han var blevet udnævnt til søofficer i 1918, og han fik til opgave at være lærer og mentor for kronprinsen og senere også for hans lillebror, prins Knud. I 1941 Vedel blev udnævnt til viceadmiral og chef for Søværnskommandoen, og det var ham, som gav ordre til flådens sænkning den 29. august 1943.

I sin kadettid kom kronprinsen med på et større togt til både Madeira og rundt i Middelhavet. Togtet blev forlænget, da man fik lejlighed til at hjemføre tyske krigsfanger med sønderjysk baggrund, inden afstemningen om grænsedragningen fandt sted. Her måtte søkadetten i Alexandria for en kort stund træde ud af rollen som søkadet og følges med skibschefen til en visit hos Sultan Fuad 1. af Egypten. Desuden deltog kronprinsen i Kong Christian den Tiendes besøg på Færøerne, i Island og i Grønland.

Kronprinsen fik efter sin udnævnelse varieret tjeneste i søværnets små og store enheder. I 1927 – 1928 var kronprinsen chef for torpedobåde.

Efter brylluppet i 1935 i Stockholm sejlede det nygifte kronprinspar hjem til København med kongeskibet Dannebrog. Der er en række flotte billeder fra den begejstrede modtagelse.

Med Christian den Tiendes død i 1947 overtog kronprinsen tronen som Frederik den Niende. Dannebrog blev brugt meget, såvel til sejladser i hjemlige farvande som i Nordatlanten. Bogen indeholder mange fine billeder fra disse togter, hvor majestæten ikke kan skjule sin glæde over havet.

De tre forfattere har tegnet et flot portræt af ”Frederik i flåden”. Bogen vil glæde mange med interesse for såvel kongehuset som flåden. Det er et velskrevet stykke nyere danmarkshistorie, som vil glæde mange læsere.

Poul Grooss,

kommandør (pensioneret)