Log ind

Generalforsamling i Det Krigsvidenskabelige Selskab 2024

#

Generalforsamling i Det Krigsvidenskabelige Selskab tirsdag d. 14. maj 2024.

Det Krigsvidenskabelige Selskabs årlige Generalforsamling indledtes traditionen tro ved at byde bestyrelsen, støttemedlemmer, særlige gæster og årets bedste skribenter på et glas champagne og velkomst ved formanden generalmajor Flemming Mathiasen.

Forud for selve generalforsamlingen blev årets MMS-speciale og årets artikel på Krigsvidenskab.dk kåret. Årets MMS-speciale blev uddelt til Major Tore Knudsen Christensen for hans afhandling ”Når ”gut feeling” bliver til beslutninger ”, mens prisen for årets artikel på Krigsvidenskab.dk gik til Oberstløjtnant Kenneth S. Myrup for artiklen ”Territorial Defence – Essential for Ukrainian National Defence, Resilience and Survival”.

Derefter fulgte formandens beretning for 2023, som kan læses her på hjemmesiden inden for nærmeste fremtid. Beretningen var GM Flemming Mathiasens første som formand for selskabet, efter han overtog formandsposten fra kontreadmiral Henrik Ryberg i sommeren 2023, men kunne allerede nu løfte sløret for en række nye tiltag, der skal styrke selskabet på kort og lang sigt. I kan læse mere om disse tiltag i beretningen, men værd at fremhæve fra generalforsamlingen, er ansættelsen af Lennie Fredskov, pensioneret brigadegeneral, som sekretariatschef, der i fremtiden skal udvikle selskabets profil og fremtidige forretningsmodel i samarbejde med bestyrelsen og redaktionen.

Den ordinære generalforsamling blev fulgt op af et oplæg af brigadegeneral og chefen for Hærens 1. brigade Brigadegeneral Anders Berg Olesen, omhandlende Hærens tunge brigade og landkrigens udvikling i det 21. århundrede.

Brigadegeneralen gav deltagerne en dybdegående indsigt i brigadens funktion i dansk og international regi og kunne i den forbindelse fortælle mere om planerne for etableringen og udviklingen af Hærens første tunge brigade målrettet NATOs styrkemål og særligt kravene på fremtidens moderne kampplads. En stor tak skal lyde til Chefen for 1. Brigade for at lægge vejen forbi og give en tidsrelevant, informativ og super interessant festtale ved Det Krigsvidenskabelige selskabs generalforsamling.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til de mange medlemmer, som mødte op og bidrog med interessante betragtninger ifbm. generalforsamlingen såvel som til Anders Berg Olesens oplæg.

Formandens beretning kan snart læses på krigsvidenskab.dk. Skulle der være spørgsmål eller kommentarer til generalforsamlingen eller beretningen, er alle medlemmer såvel som ikke-medlemmer være mere end velkomne til at skrive til redaktion@krigsvidenskab.dk.