Log ind

Referat af foredrag: Totalforsvaret af Danmark anno 2024 - Er vi klar?

#

Mandag d. 3. juni kunne Det Krigsvidenskabelige Selskab byde sine medlemmer velkommen til arrangementet ”Totalforsvaret af Danmark anno 2024 – Er vi klar?”.

Iben Bjørnsson, Jeanette Serritzlev og Rasmus Dahlberg gav de fremmødte en dybdegående indsigt i dansk totalforsvar i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv. Derudover kom de ind på, hvilke hybride trusler fremtidens totalforsvar står overfor og hvordan vi bliver bedre i stand til at bekæmpe disse i fremtiden. Bestyrelsesmedlem i DKVS Steen Wegner fungerede som moderator for den efterfølgende spørgerunde.

Iben Bjørnsson kunne fortælle om, hvordan udviklingen af dansk totalforsvar er gået tilbage siden Den Kolde Krig. Dengang var man mere bevidst om værdien af sektorsammenspillet ifbm. med krig, eksemplificeret ved at man dengang havde et civilberedskab, som stod klar, hvis krigen skulle komme. Denne sektor bevidsthed er ifølge Bjørnsson i høj grad forsvundet i dansk sammenhæng og er noget der i høj grad bør arbejdes med, hvis fremtidens totalforsvar skal styrkes.

Jeanette Serritzlev fortalte om de hybride trusler, som vi står overfor i Danmark i dag. Hybride trusler er et mangfoldigt og komplekst fænomen i moderne krigsførelse, men kan beskrives som en kombination af trusler fra konventionelle og irregulære midler. Disse tjener ifølge Serritzlev grundlæggende det formål at sætte kiler ind mellem samfundets institutioner, for derigennem at udstille usikkerheder og destabilisere befolkningens tillid til disse.

Rasmus Dahlberg rundede af med en udlægning af samfundssikkerhed anno 2024 (Læs mere om samfundsikkerhed HER). Hovedpointen var her, at større sektoransvar og bedre styring på tværs af samfundets sektorer er nødvendig med de fremtidige trusler, vi står overfor ifbm. med eksempelvis hybride trusler.

Der er altså ingen tvivl om, at analysen fra de tre oplægsholdere er, at totalforsvaret anno 2024 lider og har brug for et løft, hvis fremtidens forsvar og samfundets som helhed skal blive mere resilient overfor de hybride trusler, som truer Danmark i dag og fremover.

Det Krigsvidenskabelige Selskab vil gerne takke de fremmødte DKVS-medlemmer for en god og informativ diskussion i efter de tre oplæg.

Vores næste arrangement ”NATO Multi-Domain Operations” er d. 12. juni kl. 16.30. Mere info og tilmelding HER.

OBS. Arrangementet er også åbent for ikke-medlemmer både fysisk og online. Skriv til redaktion@krigsvidenskab.dk, hvis du er interesseret!