Log ind

Sindberg - Den danske Schindler og Nanjing-massakren 1937-38

#

Titel: Sindberg - Den danske Schindler og Nanjing-massakren 1937-38.

Forfatter: Peter Harmsen.

Forlag: Lindhardt og Ringhof.

Sider: 343 sider; Illustreret.

Pris: 299,95 kr.

Anmelder: Simon Papousek

Rating: 3

Den danske korrespondent Peter Harmsens anden bog på dansk, Sindberg. Den danske Schindler og Nanjing-massakren 1937-38, handler om aarhusianske Bernhard Arp Sindberg og hans oplevelser og ikke mindst deltagelse i den kinesisk-japanske krig i tiden op til Anden Verdenskrig. Harmsen har tidligere udgivet sin danske oversættelse af Døden ved Yangtze-floden, og har endvidere Nanjing 1937: Battle for a Doomed City (Casemate, 2015) på sin publiceringsliste. Harmsen bevæger sig dermed inden for velkendt område med sin seneste bog, som handler om en aarhusiansk mand, der ad forskellige veje og omstændigheder lander i Shanghai i 1937. Tids nok til at opleve den japanske invasion af Kina og de voldsomme kampe, som udspillede sig i byen.

Bernhard Arp Sindberg blev født i 1911 i Aarhus i en søskendeflok på fire drenge. Faderen var forretningsdrivende, og familien kan vel som sådan betragtes som rimelig almindelig. Sindberg klarede sig fint i skolen, men havde udlængsel og ville væk fra dagligdagens trummerum. Det fik han mulighed for, da han som 17-årig meldte sig som messedreng på et norsk skib. Dette bragte ham rundt på Atlanterhavet, indtil han vendte hjem til Aarhus igen. Udlængslen var ikke stillet hos den unge mand, og Fremmedlegionen blev det næste naturlige stop. Her oplevede Sindberg et brutalt militært system, de endeløse marcher, andre nationaliteter og den romantiske iscenesættelse af legionen. Det blev dog for meget for Sindberg, og under et voldsomt drukgilde deserterede Sindberg og kom tilsyneladende sikkert tilbage til Danmark. Her fortsatte han i Marinen og gjorde efterfølgende tjeneste på skibet Maagen hvor togterne blandt andet gik til Grønland. Her erfarede Sindberg endeligt sit sømandskendskab og livet ombord. Og da der via Østasiatisk Kompagni blev averteret om en matros til skibet Falstria der skulle gå til Asien, meldte Sindberg sig til tjeneste. Sindberg beskrives i denne overordnede introduktion til hans ungdom desuden som særdeles temperamentsfuld – han kom op at slås med en kinesisk matros på Falstria og skulle angiveligt have kastet med en forskærerkniv. Da Falstria anløb Shanghai blev Sindberg arresteret og sad i fængsel indtil skibet igen kunne forlade havnen. Ved hjælp fra det danske konsulat kunne Sindberg gå fri og tog hurtigt hyre på skibe fra Mærsk, der blandt andet gik til USA, for siden at vende tilbage til Shanghai. De sprog- og menneskekundskaber han havde tilegnet sig i de forskellige jobs han indtil da havde haft, viste sig værdifulde for ham. Han havde således forskellige stillinger, for endeligt at ende som repræsentant for Dansk Riffelsyndikats kontor i Shanghai. Der gik ikke lang tid fra Sindbergs etablering i Shanghai til, at krigen for alvor brød ud, og omdannede byen til en slagmark.

Efter at krigen brød ud, fik Sindberg job hos F.L. Schmidt, der blandt andet drev en cementfabrik i udkanten af Shanghai. Her blev Sindberg opsynsmand og var med til at omdanne fabriksområdet til en decideret flygtningelejr, som krigen igennem husede op til 10.000 mennesker. Her fungerede Sindberg ligeledes på lejrens infirmeri, hvor han behandlede tilskadekomne for større og mindre kvæstelser. Lejren fungerede i lidt over 100 dage, indtil krigen stilende af i slutningen af 1930’erne, og det var nogenlunde sikkert for flygtningene at vende tilbage til deres hjem. Japanernes adfærd i Nanjing er kendt stof. Tilfældige nedskydninger, indfangning af kinesere under den mindste mistanke, talrige voldtægter og nedbrænding af stort set alt hvad de kom i nærheden af, karakteriserede japanernes voldsomme fremfærd. Og det var disse rædsler, som Sindberg lykkedes med at få afskærmet de mange flygtninge for som søgte ind på F.L. Schmidts område. Takket være Sindbergs fandenivoldske temperament, retfærdighedssans og hans nationalitet lykkedes det ham altså at redde mange tusinde mennesker. I Danmark er han stort set glemt, hvilket Harmsen også er inde på, men på F.L. Schmidt grunden i Nanjing står en statue af Sindberg med sit vigtigste våben i hånden: Et dannebrogsflag.

Efter opholdet hos F.L. Schmidt, fortsatte Sindberg sin karriere i den amerikanske US Navy, hvor han blandt andet deltog i invasion af Kwajalein atollerne i Stillehavet. Sindberg døde i 1983 i Californien.

Bogen er en hæsblæsende fortælling, som Harmsen får sin læser med på. Det er nærmest som at læse en Tintin historie, for Sindberg har mange kvaliteter og egenskaber. De mange oplevelser og kompetencer bliver ikke tilstrækkeligt fortalt, så man som læser sidder med en fornemmelse af, at tilfældet i den grad råder. Og det stort set til Sindbergs fordel. 

Titlen på bogen antyder, at her er fortællingen om den danske Oskar Schindler. Selve opholdet i cementfabrikken og Sindbergs ”funktion” som redningsmand i stil med forretningsmanden Schindler, bliver en smule uforløst i fortællingen. Ud over i titlen og i efterskriftet, nævnes Sindberg som en der kan sammenlignes med Schindler. Men var Sindberg en Schindler, eller var Sindberg en eventyrer, som lod tilværelsen drive ham dér hen, hvor tilfældet bragte ham? Det sidste er det indtryk, som jeg har fået af at læse bogen. Harmsen gør et forbilledligt arbejde med at henvise til mange forskellige kilder, men den fulde historie om hvem Sindberg egentlig var, og hvad der drev ham, forløses ikke i tilstrækkelig grad i bogen.