Log ind

Emne


Om at befale

Om at befale

I nogle Bemærkninger til mine Udtalelser om „at befale“ skriver S. V. L., at naar der til en Fører siges: 1) Saadan er Situationen, 2) De faar de og de…

Læs mere...
Halvthundredaars Mindeblade

Halvthundredaars Mindeblade

Det var Natten til den 29. Juni — de lyse Nætters Tid — men Luften var skyet, og vore Poster, som langs Alssundet stirrede over mod Sundevedsiden i den…

Læs mere...
Havthundresaars Mindeblade

Havthundresaars Mindeblade

Danmarks Beliggenhed og Fordelingen af det Landomraade, som under en Krig skal forsvares, medfører, al Hær og Flaade i langt højere Grad end det er Tilfældet…

Læs mere...
Halvthundredaars Mindeblad

Halvthundredaars Mindeblad

VI fortsat

Læs mere...