Log ind

Emne


Frankrig foran økonomiske reformer?

Frankrig foran økonomiske reformer?

Det Frankrig, der engang var centrum for vor kulturkreds og civilisation, har for snart mange år siden overtaget Tyrkiets rolle som Europas syge mand.…

Læs mere...
Tyske synspunkter med hensyn til panserværn

Tyske synspunkter med hensyn til panserværn

Følgende forholdsregler foreslås: — Opstilling af lette artillerienheder bevæbnet med tunge panserværnskanoner som foran anført under panserbry­dende…

Læs mere...
Og endnu en gang regionsforsvaret

Og endnu en gang regionsforsvaret

Det er med stor interesse, at jeg har læst kaptajn Müllers artikel i Militært Tidsskrifts oktobernummer. Der var altså behov for i diskussionsform at…

Læs mere...
Undervisningen Kaar i Hæren

Undervisningen Kaar i Hæren

Med Civilundervisningens Indførelse i Hæren har civile Pæ­dagoger faaet Adgang til at virke inden for Hærens Rammer, og denne Virksom hed har frem kaldt…

Læs mere...