Log ind

Emne


Generalmajor Abraham Louis le Maire

Generalmajor Abraham Louis le Maire

Efter et langt og saare virksomt Liv bortkaldtes General le Maire næsten 78 Aar gammel, men til det sidste arbejdende med usvækket Interesse og Virkelyst i de…

Læs mere...
Generalmajor Carl Gustav Balle

Generalmajor Carl Gustav Balle

Født d. 25/4 1854. Død d. 17/9 1913.

Læs mere...
Døds flyvning

Døds flyvning

Nogle statistiske og andre Oplysninger, der er fremkomne i Anledning af en Flyvemaskines Nedstyrtning ved del lyske Badested Zoppol i Marts i Aar og' hvorved…

Læs mere...
Generalmajor Eiler Christian Rasmussen

Generalmajor Eiler Christian Rasmussen

En usædvanlig Person med el stærkt Særpræg var den i disse Dage pludselig af Døden bortrevne Generalmajor Rasmussen.

Læs mere...