Log ind

Militærhistorie


Forbindplads, Afvaskstation. Feltlazaret.

Forbindplads, Afvaskstation. Feltlazaret.

Under og umiddelbart efter Fægtning bringes de saarede og eller gassede til de paa selve Kamppladsen værende Forbindpludser1 og Ambulancer samt…

Læs mere...
Østrigs Hær fra Sammenbruddet 1918 til Dato

Østrigs Hær fra Sammenbruddet 1918 til Dato

Efter det østrig-ungarske Monarkis Oplosning og Hærens Sammenbrud raadede den nye tysk-østrigske Republik ikke over nogen Hær. Paa Foranledning af de nye…

Læs mere...
Skandinavisk Forsvarsforbund?

Skandinavisk Forsvarsforbund?

I det af den kendte norske Forfatter og Humanist Alf Larsen redigerede Tidsskrift „Janus" kan den interesserede Læser finde Artikler ikke alene af de bedste…

Læs mere...
Lidt om Luftforsvar af Byer med særligt Henblik paa Luftstridskræfternes Deltagelse heri

Lidt om Luftforsvar af Byer med særligt Henblik paa Luftstridskræfternes Deltagelse heri

Ved Forsvaret af en By eller lignende mod Bombardement fra Luften er Jagere et af de Forsvarsmidler, man kan bringe i Anvendelse. I det følgende skal dette…

Læs mere...