Log ind

Ukrainekrisen - fastfrosset storpolitik, mulig invasion og en vaklende geopolitisk orden

#

Tirsdag aften åbnede Det Krigsvidenskabelige Selskab i samarbejde med Udenrigspolitisk Selskab dørene op til en spændende aften om Ukrainekrisen i auditoriet på Forsvarsakademiet. Arrangørerne havde fået seniorforsker Claus Mathiesen og Elias Götz fra Forsvarsakademiet til at give deres besyv med på krisens omfang og havde med Charlotte Flindt Pedersen fra Det udenrigspolitiske Selskab en yderst kompetent ordstyrer til at lede slagets gang.

Følgende er en kort opsummering fra Mathiesen og Götz’s oplæg:

Ikke siden Sovjetunionens fald i 1989 og den kolde krigs ophør har vi haft en så reel trussel om europæisk stormagtskrig som nu. Elias Götz betragter Ruslands militære mobilisering og annektering af ukrainsk landområde som udtryk for en udenrigspolitisk strategi overfor de postkommunistiske lande med en lang historisk arv. Rusland kan og vil ikke tillade at disse lande, herunder Ukraine, bliver ved med at vende sig mod Vesten, hvorfor kontrol med Ukraine ifølge Götz er af høj prioritet for Moskva, hvis man i fremtiden vil have en regional ”buffer” overfor Vesten og NATO. Claus Matthiasen deler dette billeder og peger på Ruslands fortsatte mobilisering af tropper ved den ukrainske grænse, som bekymrende for de kommende uger og måneders geopolitiske situation i Ukraine. Russiske tropper vil ifølge Matthiasen snart kunne invadere Ukraine fra Rusland i øst, Belarus i nord og Krim i syd. Vesten står således overfor et stort dilemma. For er man i NATO villig til at forsvare Ukraines krav på udenrigspolitisk autonomi overfor Rusland, hvis dette betyder krig med Rusland? Og hvad kan og vil Rusland egentlig gøre i Ukraine, når det kommer til stykket. Dette og meget andet blev diskuteret tirsdag aften til 2022’s første arrangement hos det krigsvidenskabelige selskab.

Fra Det Krigsvidenskabelige Selskab skal der lyde en stor tak til de over 100 mennesker som mødte op og var med til at berige en spændende aften om et yderst vigtigt og højaktuelt emne.

Vi håber at se jer igen til en masse spændende arrangementer i resten af 2022.